ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Årsavgift

Vägföreningens verksamhet finansieras av

  1. En avgift per andel/år
  2. Kommunala bidrag
  3. Statliga bidrag
  4. Övriga intäkter (slitageavgifter)

Avgiften per andel beslutas på årsmötet, men andelstalet beslutas av Lantmäteriet. Föreningen inhämtar aktuella ägaruppgifter från Lantmäteriet i anslutning till årsstämman, den som står som ägare är då betalningsansvarig för avgiften.

Årsavgiften för 2023 – 2024 beslutades på föreningsstämman 2023-08-19 till 800 kr per medlemsfastighet.

Inbetalning sker till Bankgiro: 5656-8793 senast 2023-10-01.

Kan jag betala avgiften utan faktura?

Det går alldeles utmärkt att göra en direktbetalning via din bank. Ange fastighetens beteckning som referens.

Vad gör jag om jag har sålt min fastighet? Om en fastighet sålts inom verksamhetsåret skall den som står som lagfaren ägare vid tidpunkten för årsstämman, erlägga avgiften. Mäklaren hjälper sedan till med att fördela avgiften mellan parterna på tillträdesdagen.