ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Gamla Haga vägförening

I Skanör ligger Gamla Haga vägförening som är en samfällighetsförening som tillkommit genom en lantmäteriförrättning, se 1986 års förrättningskarta akt 1233-274 enligt 3:e kapitlet i Lagen om enskilda vägar. Sedan 1998 lyder vår vägförening under Anläggningslagen och Lagen om Förvaltning av Samfälligheter (1973:1150). Styrelsen som utses av stämman är vägföreningens verkställande organ och skall svara för en effektiv och rättssäker förvaltning av de anläggningar som ingår i vägföreningen. I detta ingår även att svara för uttaxeringen av årsmötet fastställd avgift.