ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Skrapning av våra vägen

Fredagen 22/9 kommer VA-gruppen att skrapa våra vägar. Vänligen se till att det inte står några bilar eller något annat i vägen för skrapningen.

Pilträdet Hagaparken

Som ni säkert noterat har en stor pil i den så kallade Hagaparken knäckts i det kraftiga oväder vi har haft de senaste dagarna. Styrelsen har informerat kommunen (som äger marken) om detta och avvaktar vidare information från kommunen innan åtgärder kan vidtagas. Med vänliga hälsningar Styrelsen i Gamla Haga Vägförening

Årsstämma 2023

Välkommen till GHVs årsstämma den 19 augusti kl 10.30 i Skanörs bibilioteks hörsal. Kontakta styrelsen på epost: styrelsen@ghv.nu för att få kallelse och övriga dokument till årsstämman. Med vänliga hälsningar Styrelsen

Stämma

Stämmoprotokollet för 2021 är nu färdigjusterat och finns hos ordförande på Rapphönsvägen 1. Kommer att distribueras i samband med avin för årsavgiften.

Julhälsning 2020

Skanör 2020-12-21 Det gångna året har inte varit likt något annat år. Vi har upplevt ett abrupt uppvaknande från ett bekvämt vardagsliv med enkla rutiner till ett liv där vi måste vara uppmärksamma, vaksamma och försiktiga i våra vardagsgöromål. Covid-19 har med andra ord ställt till det för oss. I dagarna har vi läst att …

Julhälsning 2020 Läs mer »

Årsavgiften

Årsavgiften för 2020 – 2021 beslutades på föreningsstämman 2020-08-31 till 800:- kr per medlemsfastighet. Inbetalning sker till Bankgiro: 5656-8793 senast 2020-10-31.

GDPR

GDPR Allmänt Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen på svenska) i kraft. Det är en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter som ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL. Uppgiftsminimering Gamla Haga vägförening tillämpar vad GDPR benämner uppgiftsminimering, dvs vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla …

GDPR Läs mer »