ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Styrelsen

Tillförordnad Ordförande
Tommy Mårtensson, Hagavägen 10

Kassör/ekonomi
Jan-Olof Hersler, Södra Sparvstyckevägen 31

Sekreterare/medlemsvård
Daniel Måhl, Rapphönsvägen 9

Ledamot/grönytor
Maria Svantemark, Södra Sparvstyckevägen 44

Suppleant/ Väghållare
Christopher Puterman, Parkvägen 12

Revisorer
Gun Neuhaus, Södra Sparvstyckevägen 41
Lisbeth Bruce, Rapphönsvägen 3

Valberedning
Catharina Nyberg, Södra Sparvstyckevägen 43
Lena Bank, Gässlingekroksvägen 49