ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Styrelsen

Ordförande/väghållare
Anders Persson, Rapphönsvägen 1

Kassör/ekonomi
Anna Radelius, Hagavägen 4

Sekreterare/medlemsvård
Sanna Bengtsson, Rapphönsvägen 4

Ledamot/grönytor
Per-Anders Andersson, Gässlingekroksvägen 49

Suppleant
Amanda Cawood, Hagavägen 7

Revisorer
Claes Bruce, Rapphönsvägen 3
Ola Kullengren, S Sparvstyckevägen 67

Revisorssuppleant 
Tommy Mårtensson, Hagavägen 10

Valberedning
Claes Blüme, Hagavägen 3 A
Christina Decker, Hagavägen 2