ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Styrelsen

Vill ni komma i kontakt med styrelsen skicka ett mail till styrelsen@ghv.nu

 

Ordförande
Tommy Mårtensson, Hagavägen 10

Kassör/ekonomi
Jan-Olof Hersler, Södra Sparvstyckevägen 31

Sekreterare/medlemsvård
Daniel Måhl, Rapphönsvägen 9

Ledamot/grönytor
Rune Olsson, Parkvägen 5

Suppleant/ Väghållare
Filip Holm, Södra Sparvstyckevägen 49

Revisorer
Gun Neuhaus, Södra Sparvstyckevägen 41
Staffan Prior,  Södra Sparvstyckevägen 45

Valberedning
Catharina Nyberg, Södra Sparvstyckevägen 43
Lena Bank, Gässlingekroksvägen 49