ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

GDPR

GDPR

Allmänt

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen på svenska) i kraft. Det är en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter som ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL.

Uppgiftsminimering

Gamla Haga vägförening tillämpar vad GDPR benämner uppgiftsminimering, dvs vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av vägföreningen och den kommunikation som behövs för medlemmar. Den information som vägföreningen behöver från medlemmarna beskrivs nedan och inga andra uppgifter registreras.

Gamla Haga vägförening behandlar nödvändiga personuppgifter såsom fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna skicka information till våra medlemmar, fakturera årsavgift och på andra sätt kommunicera med medlemmarna. Gamla Haga vägförening hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) medlemmars personuppgifter endast för vägföreningens interna arbete och lämnar inte personuppgifter vidare till tredje person.

Rättslig grund för vägföreningens hantering av personuppgifter

Grund för Gamla Haga vägförenings personuppgiftshantering är det avtal som finns med medlemmarna genom köp av fastighet inom vägföreningens område GA 12. Vid förvärvande/ägande av fastighet inom Gamla Hagas vägförening omfattas medlemmarna av vägföreningen och dess stadgar, varmed avtal föreligger.

Gamla Haga vägförening hanterar personuppgifterna så länga man innehar fastighet inom Vellinge Skanör GA 12. Därefter raderas alla uppgifterna rörande personen.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen vill uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt telefonnummer. Vi nås på styrelsen@ghv.nu

Allmän info om GDPR finns att tillgå på Datainspektionens hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Gamla Haga vägförening

Klicka här för att öppna GDPR dokumentet.

 

Klicka här  för att skriva ut GDPR blankett