ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Trivselregler

Hastighetsbegränsning 30 km/tim

Oavsett vilket fordon eller typ av moped det är fråga om gäller 30
km/tim som högsta tillåtna hastighet i Gamla Haga. Detta lär alla boende
känna till, även ungdomen. Trots detta överskrids hastighetsbegränsningen av många boende.

Parkering

Vägområdet och grönområdena är inte avsedda för parkering. Denna ska ske på tomtmark. Tillfälliga undantag får ske t.ex. när man får besök, förutsatt att det inte innebär hinder för trafiken. Vägområdet utanför fastighetsgränserna får heller inte långvarigt belamras med andra uppställningar eller upplag.

Styrelsen skulle uppskatta om alla medlemmar hjälps åt att följa ovan angivna riktlinjer för områdets skötsel. Det betyder både ökad trivsel och lägre kostnader.