ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Vägunderhåll

Vägansvariga har tillsammans med styrelse beslutat om följande insatser i närtid

Insats: Genomgång av våra vägar och genomföra påfyllning/justering av de värsta potthåll på våra vägar. Vi kommer använda grus som finns i våra Sandlådor på området och använda upp vad vi har tillgängligt nu, när det materialet är slut får vi reparera resterande hål senare.

Dag för insats:                                     Tisdag den 18 okt 2022 löpande under dagen

Entreprenör:                                        Peters Hem och trädgård

Utförs med:                                         Utan maskiner

Vägarna har idag grussidor och en mittsträng som ännu inte blivit tillräckligt belastade så att gruset har bildat en jämn bäryta. För att hjälpa till att hela vägytan får en jämn och stark bäryta är det önskvärt att vi i största möjlighet kör på dessa grussträngar för att trycka ner gruset.

MAO när ni kör
-kör i största möjlighet försiktigt på gruset som ligger i mitten och på sidorna av vägytan.

Vi vill även passa på att påminna er som har gatlampor utanför era tomter att tillse att de är framklippta för att ge bättre belysning på vägarna.

Styrelsen kommer lägga upp skötselplaner på GHV så snart de är sammanställda.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen och vägunderhållsgruppen