ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Stämma

Stämmoprotokollet för 2021 är nu färdigjusterat och finns hos ordförande på Rapphönsvägen 1.
Kommer att distribueras i samband med avin för årsavgiften.