ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Julhälsning 2020

Skanör 2020-12-21

Det gångna året har inte varit likt något annat år. Vi har upplevt ett abrupt uppvaknande från ett bekvämt vardagsliv med enkla rutiner till ett liv där vi måste vara uppmärksamma, vaksamma och försiktiga i våra vardagsgöromål. Covid-19 har med andra ord ställt till det för oss. I dagarna har vi läst att fler än en halv miljon människor fått sätta livet till i Europa och nästan lika många på de andra kontinenterna i virusets härjningar.

I vår egen lilla värld i Skanör har vi trots allt kunnat genomföra de uppdrag som 2019 års stämma gav oss i styrelsen i uppdrag. Nya vägskyltar har satts upp, grönområdena har rustats upp, döda och lutande träd har fällts och buskage har rensats och tagits bort. Vägarna har skötts om under året, nu senast genom hyvling i slutet av hösten.

Årsstämma hölls den 31 augusti där det fastställdes en ny budget, nya stadgar antogs och det gångna året redovisades. Vellinge kommun har också planerat att förändra sophanteringen under 2021 och vi försöker lämna kontinuerlig information om detta projekt i våra nyhetsbrev.
Vi i styrelsen vill önska alla inom Gamla Haga Vägförening en God Jul och ett Gott Nytt År.

Många Julhälsningar
Styrelsen Gamla Haga Vägförening