ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Skarpning av vägar under vecka 17

2023-04-25

Skrapningen (grusning och dammbindning) är bokad onsdag 26 april.

Skrapningen skall genomföras med en stor hyvel som behöver mycket plats. Inga bilar eller byggmaterial får då befinna sig på vägområdet som kan hindra arbetet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen