ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

nyheter

Årsstämma 21 augusti

Välkomna till årsstämma i GHV söndagen den 21 augusti 2022, Hörsalen i Skanörs bibliotek. kl 10.00 – 10.25                 Registrering och utdelning av röstkort kl 10.30 – 12.00                 Årsstämma kl.12.00 – 14.00                 Information om vägarbetet …

Årsstämma 21 augusti Läs mer »

Saltning av grusvägarna

På grund av situationen i Ukraina har det medfört att Ryssland har stoppat leveransen av gas till Finland. Några tillsatserna i produktionen av saltet till vägarna kommer från Ryssland, och har medfört att distributören fått störningen av leveranserna. Vi arbetar på en lösning så snart som det är möjligt.              …

Saltning av grusvägarna Läs mer »

Stämma

Stämmoprotokollet för 2021 är nu färdigjusterat och finns hos ordförande på Rapphönsvägen 1. Kommer att distribueras i samband med avin för årsavgiften.

Julhälsning 2020

Skanör 2020-12-21 Det gångna året har inte varit likt något annat år. Vi har upplevt ett abrupt uppvaknande från ett bekvämt vardagsliv med enkla rutiner till ett liv där vi måste vara uppmärksamma, vaksamma och försiktiga i våra vardagsgöromål. Covid-19 har med andra ord ställt till det för oss. I dagarna har vi läst att …

Julhälsning 2020 Läs mer »

Årsavgiften

Årsavgiften för 2020 – 2021 beslutades på föreningsstämman 2020-08-31 till 800:- kr per medlemsfastighet. Inbetalning sker till Bankgiro: 5656-8793 senast 2020-10-31.

GDPR

GDPR Allmänt Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen på svenska) i kraft. Det är en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter som ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL. Uppgiftsminimering Gamla Haga vägförening tillämpar vad GDPR benämner uppgiftsminimering, dvs vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla …

GDPR Läs mer »

Ny hemsida

Hjärtligt välkommen till Gamla Haga vägförenings nya hemsida. Vi är mycket glada över att presentera vår nya hemsida, som gör att vi i framtiden kan hålla en mycket högre servicegrad till vår medlemmar. Här kan ni hitta information om föreningen och vi kommer att presentera våra nyheter och aktuella ämnen som rör vår vägförening. Genom …

Ny hemsida Läs mer »