ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Årsavgiften

Årsavgiften för 2020 – 2021 beslutades på föreningsstämman 2020-08-31 till 800:- kr per medlemsfastighet.

Inbetalning sker till Bankgiro: 5656-8793 senast 2020-10-31.